Ochrona Danych Osobowych


INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM:

Pan Sławomir Kuśmirek

Kontakt z inspektorem:

e-mail:nowator@nowator.edu.pl

tel. 32 331 48 08

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92, kod pocztowy; 44-300, adres e-mail: zst@zstwodzislaw.net, tel. 32 4562720; 32 4562624 .

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu edukacyjnego

 

 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest  Pan Sławomir Kuśmirek

adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 32 331 48 08

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisów prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.

 

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Dorota Węgrzyn tel.:32 456 27 20 , w dniu:  10‑07‑2018 10:15:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Węgrzyn tel.:32 456 27 20 , w dniu:  10‑07‑2018 10:15:54
Data ostatniej aktualizacji:
27‑05‑2024 12:57:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie