Zamówienia publiczne


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja łazienek na I i II piętrze w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92"

30‑12‑2022 12:42:19

 

link do postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/52e4cf9e-ae83-4b41-93c3-0b96b7906636

Identyfikator postępowania (ID): 52e4cf9e-ae83-4b41-93c3-0b96b7906636

Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00525787
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
30‑12‑2022 12:47:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx SWZ 29.12.2022.docx
30‑12‑2022 12:47:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip zal. nr 1 do Działu II SWZ_Dokumentacja projektowa.zip
30‑12‑2022 12:47:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
9,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip zal. nr 2 do Działu II SWZ_STWiORB.zip
30‑12‑2022 12:47:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
610KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip zal. nr 3 do Działu II SWZ_Przedmiary.zip
30‑12‑2022 12:47:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
839KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx zal. nr 7 do Działu II SWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.xlsx
30‑12‑2022 12:47:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Wzory formularzy - Dział III SWZ.zip
30‑12‑2022 12:47:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienie treści SWZ.pdf
04‑01‑2023 10:19:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
19‑01‑2023 10:19:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
19‑01‑2023 12:39:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
79KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Roboty modernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

12‑04‑2021 11:14:13
Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9651044-74a5-4e03-8594-28cdd306ec36
 
ID postępowania: e9651044-74a5-4e03-8594-28cdd306ec36
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
12‑04‑2021 11:18:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx SWZ - 12.04.2021.docx
12‑04‑2021 11:18:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
187KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Dokumentacja projektowa.zip
12‑04‑2021 11:18:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
11,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana treści SWZ.pdf
21‑04‑2021 12:13:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
324KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
27‑04‑2021 14:21:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
29‑04‑2021 14:23:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
319KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze.pdf
20‑05‑2021 14:01:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
330KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Pszowskiej 92 w Wodzisławiu Śląskim”

07‑02‑2020 12:41:17
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
07‑02‑2020 12:43:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
404KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx SIWZ.docx
07‑02‑2020 12:43:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
186KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip załącznik nr 1 do działu II SIWZ - projekty bydowlane.zip
07‑02‑2020 12:43:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
23,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip załącznik nr 2 do działu II SIWZ - projekty wykonawcze.zip
07‑02‑2020 12:43:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
23MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip załącznik nr 3 do działu II SIWZ - STWiORB.zip
07‑02‑2020 12:43:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip załącznik nr 4 do działu II SIWZ - Przedmiary robót.zip
07‑02‑2020 12:43:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
368KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls załącznik nr 6 do działu II SIWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.xls
07‑02‑2020 12:43:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
14‑02‑2020 11:05:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
149KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
25‑02‑2020 14:39:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
325KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej.docx
25‑02‑2020 14:39:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
13‑03‑2020 11:09:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
164KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przetarg nieograniczony pn.: "Przeprowadzenie kursów doskonalących, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, uczestników projektu pt. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021”

29‑01‑2020 12:42:50
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
29‑01‑2020 12:44:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
411KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ_684787.DOC
29‑01‑2020 13:20:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
645KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
06‑02‑2020 14:23:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
377KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej.docx
06‑02‑2020 14:23:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert po dokonaniu poprawy.pdf
21‑02‑2020 11:07:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
374KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część I.pdf
24‑02‑2020 14:17:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
409KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część III.pdf
26‑02‑2020 14:24:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
353KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część II.pdf
02‑03‑2020 15:17:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
355KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przetarg nieograniczony pn. „Przeprowadzenie kursów doskonalących, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, uczestników projektu pt. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” w latach szkolnych 2019/2020”

26‑06‑2019 14:50:23
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
26‑06‑2019 14:52:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
414KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ.DOC
26‑06‑2019 14:52:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
626KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
04‑07‑2019 11:24:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
382KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej.docx
04‑07‑2019 11:24:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część II.pdf
19‑07‑2019 10:57:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
347KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część I.pdf
05‑08‑2019 13:28:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
345KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przetarg nieograniczony pn. „Przeprowadzenie kursów doskonalących, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, uczestników projektu pt. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021”

17‑05‑2019 13:05:12
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
17‑05‑2019 13:06:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
414KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ - BIP.DOC
17‑05‑2019 13:06:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
684KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienia i zmany treści SIWZ.pdf
24‑05‑2019 11:56:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
352KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
24‑05‑2019 11:56:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
208KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
03‑06‑2019 12:08:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej_609048.docx
03‑06‑2019 12:08:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o unieważnieniu - część I.pdf
07‑06‑2019 14:13:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
568KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o unieważnieniu - część III.pdf
19‑06‑2019 13:57:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
500KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część II.pdf
19‑06‑2019 13:57:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
510KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część IV.pdf
25‑06‑2019 13:53:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
435KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przetarg nieograniczony pn.: „Modernizacja oświetlenia boiska w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim”

02‑07‑2018 11:59:15
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
02‑07‑2018 12:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
400KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx SIWZ.docx
02‑07‑2018 12:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Dokumentacja techniczna.zip
02‑07‑2018 12:01:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Wyjaśnienie treści SIWZ.jpg
06‑07‑2018 10:58:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Informacja z otwarcia ofert.jpg
17‑07‑2018 13:08:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej.docx
17‑07‑2018 13:08:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Ogloszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.jpg
23‑07‑2018 14:37:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przetarg nieograniczony pn.: „Modernizacja sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92”

21‑05‑2018 16:02:14
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
21‑05‑2018 16:12:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
408KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx SIWZ.docx
21‑05‑2018 16:12:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip załącznik nr 1 do Działu II SIWZ Dokumentacja budowlana TOM I roboty budowlane.zip
21‑05‑2018 16:12:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
13,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip załącznik nr 2 do Działu II SIWZ Dokumentacja budowlana zabudowa okna stałego w ścianie nośnej.zip
21‑05‑2018 16:12:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
4,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip załącznik nr 3 do Działu II SIWZ Dokumentacja budowlana TOM II instalacje ogrzewania wentylacji i klimatyzacji.zip
21‑05‑2018 16:12:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
6,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip załącznik nr 4 do Działu II SIWZ Dokumentacja budowlana TOM III instalacje elektryczne.zip
21‑05‑2018 16:12:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
4,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
05‑06‑2018 14:50:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
323KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja RODO.pdf
05‑06‑2018 14:50:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
942KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
07‑06‑2018 11:16:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
597KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Markowska
email: sylwia.markowska@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  30‑01‑2011 04:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  30‑01‑2011 04:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2023 10:19:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie